Testvideo

Wetenschappelijke naam:

Lygodactylys Williamsi`

Nederlandse naam:

Azuurblauwe daggekko

Familie:

Gekkonidae (Gekko’s)

Herkomst:

Kimboza Forest Reservaat in Tanzania, Afrika

Lengte:

6 cm

Voortplanting:

eierleggend

Azuurblauwe daggekko

Vindplaats
De Azuurblauwe daggekko komt in het wild voor in Tanzania, Afrika. En dan specifiek in de regio Morogoro in het Kimboza Forest Reservaat en wordt aangetroffen op een hoogte van ten minste 290 meter boven zeeniveau.

Opvallend diertje
Deze opvallende dieren onderscheiden zich van andere Gekko’s doordat zij een stuk kleiner blijven en een extreem opvallende kleur hebben. De mannetjes zijn zoals de naam al aangeeft azuurblauw en hebben een bijna zwarte keel. De vrouwtjes zijn koperachtig tot bruin met donkergroene tinten. Ondanks dat we dit weten, kan er pas echt uitsluitsel over het geslacht worden gegeven wanneer zij tegen de voorruit geplakt zitten met behulp van de kleien zuignapjes welke zich onder elke teen bevinden. Wanneer het mannetje tegen de voorruit geplakt zit kunnen er kleine uitstulpingen van de hemipenis worden waargenomen net onder de staartwortel, tezamen met de brede V-vorm tussen de achterpoten.

Voortplanting
Wanneer u goed zoekt zult u ongetwijfeld eitjes vinden van de Azuurblauwe daggekko. Deze eitjes zijn ongeveer 7 millimeter in doorsnede en spierwit. Deze worden door het vrouwtje tegen de bladeren van een Bromelia gelegd. In tegenstelling tot hun medebewoners in dit paludarium vertonen beide ouders geen broedzorg en worden jonge dieren zelfs als bedreiging gezien. Wanneer deze niet worden verplaatst naar een paludarium achter de schermen, bestaat de kans dat ze door papa of mama worden opgegeten.

Exteem bedreigde diersoort
De Lygodactylus williamsi wordt gezien als bedreigde diersoort die op de rand van uitsterven staat. Door de internationale natuurbescherminsorganisatie IUCN is de status als ernstig bedreigd aangeduid. Omdat er een zeer klein verspreidingsgebied is waar deze dieren in het wild voorkomen en deze steeds kleiner wordt door onder andere ontbossing en het vangen van deze dieren voor de handel in exotische dieren, lijkt de populatie in het wild drastisch af te nemen. Zo is er in het Kimbozabos in Tanzania in minder dan 5 jaar bijna 15% weggevangen en geëxporteerd. Onze dieren zijn nakweek dieren en zijn voorzien van de nodige CITES documenten. We hopen met onze exemplaren ons steentje bij te kunnen dragen in het behoud van deze ernstig bedreigde dieren in het wild.

* Note: Fotorechten zijn van bezoeker Janine Pompe fotogroep Zoetermeer.