Testvideo

Wetenschappelijke naam:

Hoplarchus psittacus

Nederlandse naam:

echte Papegaai cichlide

Familie:

Cichlidae (cichliden)

Herkomst:

Rio Negro (Brazilië, zuid-Amerika)

Voortplanting:

Eierleggend

Lengte:

Mannetjes tot 35 cm, vrouwtjes iets kleiner

Echte Papegaai cichlide

De echte Papegaai cichlide wordt ook wel “de smaragd van de Amazone” genoemd. Dit vanwege de blauw/groene kleur welke ze krijgen. Deze cichliden zijn niet geschikt voor in kleiner aquarium. Niet zozeer vanwege hun formaat, maar meer door hun opvliegende karakter. Onderling kunnen zij nogal onverdraagzaam zijn. Om een koppel te laten vormen is het dus belangrijk om deze als groepje aan te schaffen wanneer de dieren nog jong zijn. Naar mate zij groeien zal er uit dit groepje koppels ontstaan. Wanneer dit gebeurd moeten deze koppels van elkaar gescheiden worden, want deze zullen elkaar te lijf gaan tot de dood van één van de koppels volgt. Vanwege dit karakter is het van groot belang om deze dieren niet te plaatsen met vissen die niet voldoende van zichzelf afbijten, want zij zullen anders het complete aquarium toe-eigenen.