Testvideo

Wetenschappelijke naam:

Chaetodon paucifasciatus

Nederlandse naam:

Kroonkoraalvlinder

Familie:

Chaetodontidea (Koraalvlinders)

Herkomst:

Rode Zee; Egypte, Djibouti

Lengte:

16 cm

Kroonkoraalvlinder

Zeldzaam
De Kroonkoraalvlinder is in de hobby een vrij zeldzame vis. Dit omdat deze niet veel worden geïmporteerd door de groothandel, maar ook omdat het een vis is welke meerdere look-a-likes heeft, maar toch net even anders zijn. Zo zijn er 3 andere soorten welke hierop lijken, enkel zijn deze meer oranje van kleur, daar waar de Kroonkoraalvlinder meer rood van kleur is. Ook zijn de streeptekeningen bij de verschillende soorten net even anders. Nog een ander maar groot verschil: deze soort komt enkel voor in en rond de Rode Zee.

Paartje
In de natuur leven deze vissen in kleine groepjes en wanneer zij volwassen zijn leven zij paarsgewijs. Wanneer een paartje zich heeft gevormd, blijft dit hun hele leven bij elkaar. Echter is dit in het aquarium enkel mogelijk wanneer het aquarium erg groot is. Daarom kan er beter gekozen worden om deze soort als solitair te plaatsen, omdat het koppelen van de vissen niet gemakkelijk is en wanneer de dieren geen paartje vormen, zij met regelmaat ruzie zullen maken.