Testvideo

Wetenschappelijke naam:

Hemichromis sp. Ankasa

Nederlandse naam:

‘Rode acara’

Familie:

Cichlidae (Cichliden)

Herkomst:

Westelijk Ghana bij Ankasa, Afrika

Lengte:

man 12 cm, vrouw kleiner

Voortplanting:

Substraatbroeder

‘Rode acara’

Foute naam
De naam ‘Rode acara’ klopt eigenlijk niet. De échte Rode acara (Hemichromis bimaculatus) is vermoedelijk slechts een enkele keer geïmporteerd naar Europa. Dit was in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Vermoedelijk zijn er destijds exemplaren van verschillende vindplaatsen naar Europa gekomen en zijn deze in de hobby met elkaar gekruist. Daardoor is er in de aquarium hobby eigenlijk geen officiële échte Rode acara te vinden.

Herintroductie in Europa
Doordat het lange tijd onveilig was om naar centraal en west Afrika te reizen, dit vanwege burgeroorlogen etc. zijn er jaren lang geen nieuwe dieren uit dit gebied in de aquarium hobby terecht gekomen. Maar sinds 2001 zijn er weer diverse expedities geweest naar dit gebied. Fanatieke aquarianen zijn erop uit getrokken om vissen uit deze regio weer in de hobby te introduceren. In ditzelfde jaar is de Hemichromis sp. Ankasa voor het eerst gevangen door Dhr. van Heusden en naar Nederland verscheept. Sinds dien zien we deze schitterende vissen steeds meer in de aquarium hobby.

Agressief
Dit schitterend rood visje is zeker een aanwinst in uw aquarium, mits deze groot genoeg is. Het is geen vis die in een gezelschapsaquarium gehouden moet worden. Een speciaal aquarium met vissen uit dezelfde regio is het best aan te raden. Daarnaast moeten de overige vissen in het aquarium groot genoeg zijn om zichzelf te kunnen verdedigen, want de ‘Rode acara’ is een vis die een groot territorium inricht. Zeker wanneer deze eieren of jongen hebben. Alle vissen, ongeacht de lengte, zullen door beide ouders fel verjaagd worden. Daarom is een groot aquarium aan te bevelen; een minimale lengte van 150 cm. is wel een vereiste.