Testvideo

Wetenschappelijke naam:

Rhizophora mangle

Nederlandse naam:

Rode Mangrove

Familie:

Rhizophorazeae (Mangroveplanten)

Herkomst:

alle (sub)tropische kustwateren

Lengte:

6 meter en groter

Voortplanting:

Zaden (de planten zijn hermafrodiet)

Rode Mangrove

Filter van de zee
De Rode Mangrove is een plant welke van nature voorkomt langs de kustlijnen van alle tropische en subtropische kustwateren. Het is een plant die samen met vele andere soorten mangroven er voor zorgen dat de kustwateren gezuiverd worden. Zij worden ook wel het filter van de zee genoemd. Dit omdat zij in staat zijn grote hoeveelheden nitraat en fosfaat te absorberen. Nitraat en fosfaat zijn de afvalstoffen die de vele dieren in de zee produceren. Het nitraat wordt gebruikt om te groeien en het fosfaat wordt opgeslagen in de wortels die vele meters lang kunnen worden. Hoe meer nitraat in het water, des te harder zullen de planten groeien.

Zelfbevruchting
De Rode Mangrove behoort tot de groep planten die hermafrodiet is. Dat wil zeggen dat zij tweeslachtig zijn. Zij hebben dus geen andere mangroveplanten nodig om zich voort te planten. De moederplant om het zo maar even te noemen, vormt langwerpige zaden welke pas zullen worden losgelaten wanneer er voor 100% leven in zit. Wanneer dit het geval is, worden deze gedropt en vallen in de branding van de zee om vervolgens ergens anders aan land te komen; soms wel honderden kilometers verderop. Wanneer deze zaden aan land komen, zullen deze zich verder gaan ontwikkelen en uitgroeien tot bomen die bij uitzonderlijk goede omstandigheden tot wel 24 meter hoog!