Vivarium 19 | Herkomst (oud)

Het Malawimeer

Toen David Livingstone tijdens één van zijn vele Afrikaanse expedities op het Malawimeer stuitte, vroeg hij de plaatselijke bevolking naar de naam hiervan; ‘Nyassa’ was het antwoord. Sinds dien staat het Malawimeer ook wel bekend als Lake Nyassa of Nyassameer. Het Malawimeer is het op 8 na grootste meer ter wereld. Het is ongeveer 600 kilometer lang en op sommige plaatsen 80 kilometer breed en heeft een maximale diepte van 700 meter. Het oppervlakte is ongeveer 31.000 vierkante kilometer en heeft 3 landen waar deze aan grenst; Malawi, Tanzania en Mozambique. Voor de plaatselijke bevolking is dit meer van levensbelang; zij leven namelijk van de grote hoeveelheid vissen welke in dit meer leven.

De vissen

In dit meer vinden we voornamelijk cichliden, dit zijn een soort baarzen. In het Malawimeer kunnen we deze baarzen in 2 groepen opsplitsen; Mbuna en Utaka soorten. Mbuna zijn soorten welke voornamelijk tussen de stenen en rotsen leven en de Utaka zijn de soorten welke in het open water leven. Alle cichliden in dit meer zijn zogenoemde vrouwelijke muilbroeders, dat wil zeggen dat de vrouwtjes de eitjes in haar bek nemen en dus de broedzorg op zich. Gedurende 3 weken houdt zij de eieren in haar bek en eet zij niets. Na deze periode laat zij de jongen los. Er is slechts 1 cichlide soort welke een substraat broeder is. De tilapia rendalli legt haart eitjes op een grote steen en verzorgt deze totdat zij uitkomen. Tot 3 weken na uitkomen blijven papa en mama voor hun jongen zorgen. In het Malawimeer komen in tegenstelling tot veel mensen denken wél planten voor, maar wij gebruiken deze vaak niet omdat de cichliden deze vaak opeten, of uitgraven.