Vivarium 19 | Voeding (oud)

Voeding

In dit aquarium met Malawi cichliden zwemmen vissen die in het wild meer dan de helft van de dag bezig zijn met het zoeken naar voedsel. Het zijn vissen die een redelijk kleine bek hebben. Wanneer je naar de bek van een vis kijkt, kun je al vrij snel zien wat voor voedsel deze tot zich neemt. De Copadichromis virginalis ‘fire crest’ Mloto is een vis die voornamelijk plankton uit de waterkolom filtert. En de Lethrinops sp. ‘red cap’ Itungi is een vis die vooral zijn voedsel uit de bodem zeeft. We proberen deze dieren het beste van beide soorten voedsel te geven. Aangeboden voer voor deze dieren zijn;
 Artemia
 Cyclops
 Rode muggenlarven
 Granulaat