Vivarium 27 | Voeding

Voeding

Het voeren van de dieren in dit aquarium duurt iets langer dan bij het gemiddelde aquarium. Bij alle overige aquaria kunnen we voedsel in de stroming loslaten en zo gaat dit door het hele aquarium heen, zodat alle dieren die in verschillende waterlagen leven kunnen eten. Maar dat geldt dus niet voor dit aquarium. Voor de filterdieren gaat er heel fijn voedsel in het aquarium; van viskuit tot plankton. Hiervoor zetten we het filter tijdelijk uit en gaat er een extra stromingspomp aan. Hierdoor blijft het fijne voedsel in het aquarium en kunnen de filterdieren hun buikje rond eten. Vervolgens worden de Cerianthussen gericht gevoerd. Dit doen we door met een lang pincet stukjes vis en garnaal in de tentakels los te laten. Dit moet voorzichtig gedaan worden, want wanneer de dieren schrikken, trekken zij zich heel snel terug in hun koker en zullen ze niet meer eten. Door deze acties worden de Groene brokkel slangensterren actief en komen zij achter de rotsformaties vandaan. Op dat moment moeten we snel zijn, want ze zijn zo gefocust op eten, dat zij het voedsel uit de tentakels van de Cerianthussen stelen! Met hetzelfde pincet geven we de Groene brokkel slangensterren een mosseltje zodat zij de overige dieren met rust laten. Aangeboden voer voor deze dieren zijn;
 Spiering
 Rauwe garnaal
 Gekookte mossel
 Krill
 Plankton
 Viskuit
 Cyclops
 Artemia