Vivarium 3 | Herkomst

Vivarium 3, Haaienbak, Waarom deze naam ?

Vivarium 3 wordt onze haaienbak genoemd, omdat we enorm trots zijn op onze Epaulettehaaien welke al diverse bevruchte eieren hebben geproduceerd en waar we onze haaiencreche jaarlijks mee vullen en tentoon kunnen stellen

Haaienbiotoop

Onze gespikkelde epaulethaaien komen voor in het oosten van de Indische Oceaan en het westen van de Grote Oceaan, voornamelijk rondom Australië. Deze wateren zijn betrekkelijk ondiep zodat deze haaien tot op een diepte van 50 meter voorkomen. De koraalduivels komen oorspronkelijk uit een leefgebied dat zich uitstrekt van Oost-Afrika via Indonesië en Japan tot Australië. Maar….door invloed van de mens die ze hebben vrijgelaten of laten ontsnappen uit aquaria komen ze nu ook voor in het Caribisch gebied tot aan Brazilie aan toe. Dit tot grote ergernis omdat zij de bestaande populatie vissen sterk verminderen en een gevaar vormen voor zwemmers. Ook de baarzen in dit vivarium komen voor in het leefgebied van de andere bewoners al is dit misschien niet precies op dezelfde plek. De murenen komen min of meer ook uit ditzelfde gebied zoals bijvoorbeeld de Indische Oceaan. En uiteraard ook de gele kogelvis zodat we toch wel kunnen spreken over een biotoop.