Vivarium 5 | Algemeen

Verzorger

Hallo, mijn naam is Wessel Visser en ik woon in Dordrecht. Ik ben al lid van aquarium vereniging de Discus sinds het jaar 2000. Sinds die tijd ben ik ook al vrijwilliger en heb ik verschillende aquaria bijgehouden. Met een kleine pauze van 5 jaar ben ik weer terug vrijwilliger geworden en sinds die tijd onderhoud ik het Malawi aquarium. Ik ben lid geworden omdat er op de vereniging veel informatie is te verkrijgen over vissen en de donderdagavonden wanneer het clubavond is, is het ook erg gezellig.

Algemeen

In het Malawimeer kunnen we deze baarzen in 2 groepen opsplitsen; Mbuna en Utaka soorten. Mbuna zijn soorten welke voornamelijk tussen de stenen en rotsen leven en de Utaka zijn de soorten welke in het open water leven. Alle cichliden in dit meer zijn zogenoemde vrouwelijke muilbroeders, dat wil zeggen dat de vrouwtjes de eitjes in haar bek nemen en dus de broedzorg op zich. Gedurende 3 weken houdt zij de eieren in haar bek en eet zij niets. Na deze periode laat zij de jongen los. Er is slechts 1 cichlide soort welke een substraat broeder is. De tilapia rendalli legt haart eitjes op een grote steen en verzorgt deze totdat zij uitkomen. Tot 3 weken na uitkomen blijven papa en mama voor hun jongen zorgen. In het Malawimeer komen in tegenstelling tot veel mensen denken wél planten voor, maar wij gebruiken deze vaak niet omdat de cichliden deze vaak opeten, of uitgraven. Ons Malawimeer aquarium heeft ongeveer 1.400 liter water inhoud en er ligt ongeveer 350 kilo steen in. Ook ligt er een dikke zandbodem in, dit is omdat de mannetjes van al deze vissen grote kraters in de bodem maken wanneer het paarseizoen begint. Als u goed tussen de rotsen kijkt kunt u zien hoe goed onze vissen het naar hun zin hebben, want het wemelt daar van de baby visjes.

Sponsor vissen

In 2021 heeft AQUABEEK Sierviskwekerij & Vijverspecilaist ons als AquaZoo-Leerdam de vissen voor vivarium 5 gesponsoord. We zijn deze sponser uit de gemeente Gemert bijzonder dankbaar. De jonge exemplaren zullen fantastisch kunnen opgroeien in de vernieuwde aquarium. Scan hieronder de QR code voor Aquabeek.com.

www.Aquabeek.com


AquaBeek
St. Magdalenaweg 6
5423 XK Handel (gemeente Gemert)
Noord Brabant
+31492329817